Một bản chuyển thể anime truyền cho bộ tiểu thuyết Absolutely Duo của Takumi Hiiragi-Boshi vừa được công bố tại sự kiện MF Bunko Summer School Festival 2014. Studio 8-Bit sẽ thực hiện dự án anime này.

Click để đọc thêm…