Công ty sản xuất con dấu Itaindou hiện đang bán các con dấu chính thức của Free!, có thể sử dụng hợp pháp tại nhiều tổ chức ở Nhật Bản, như ngân hàng, văn phòng chính phủ, trên giấy tờ thay vì chữ kí.

Click để đọc thêm…