KoiChoco đã có phần mở đầu tương đối vội vã, dồn dập, đi thẳng vào vấn đề bầu cử ngay trong tập đầu tiên, nhưng không làm người xem bị bỏ rơi, mà nắm chắc được cốt lõi của vấn đề.