Trang web anime Charapedia đã thăm dò ý kiến 10,000 fan để bình chọn cho cặp đôi lý tưởng trong anime. Không có gì ngạc nhiện với độ nổi tiếng của Sword Art Online, nhất là khi nó đang được phát sóng, Kirito và Asuna đứng đầu bảng bình chọn với 977 phiếu bầu.

Click để đọc thêm…