Trong khoảng thời gian giữa hai ngày 15 tháng 12 và 27 tháng 12, cổng thông tin Nhật Bản Cobs Online đã tiến hành khảo sát những người sử dụng có đăng ký với câu hỏi như sau: Nhân vật hung ác nào trong anime mà bạn không muốn làm sempai của mình?

Click để đọc thêm…