Theo như báo cáo tháng Tư thì cơ sở hợp tác tỉnh Ibaraki trực thuộc Lực lượng Tự vệ Nhật Bản có tới 3 moe girl đại diện là: Koume (Quân đội), Nobara (Lính thủy đánh bộ), và Hibari (Không quân), được thiết kế bởi mangaka/ họa sĩ minh họa Pochi Iida.

Click để đọc thêm…