Để chúc mừng tâp hai bộ manga hài Char’s Daily Life của Nanboku và Masaya Honda xuất bản bởi Kadokawa Shoten, website chính thức của bộ truyện đã công bố một đoạn life-action PV với diễn viên Numacchi vào vai Char Aznable.

Click để đọc thêm…