Không ít những anime movie ra đời vì sự thành công của series gốc. Tuy nhiên, có khá nhiều trường hợp những movie này ko thể hiện lại được những gì đã làm cho series gốc thành công.