Trang blog chính thứ của anime nhượng quyền thương mại Girls and Panzer thông báo hôm thứ 3 rằng phim Girls und Panzer đã bán được tổng cộng 1,096,617 vé, thu về 1,805,276,384 yên (khoảng 14,162,000 dola Mĩ) tính đến tháng 4. Phim đã được chiếu tổng cộng 20 tuần tại các rạp