Vào thứ hai, nhà phân phối anime Bắc Mỹ Funimation đã nộp một đơn kiện vi phạm bản quyền kiện 1.337 Tên đại diện cho một người trong một vụ kiện, mà danh tính người đó không rõ hoặc không được tiết lộ vì các lý do pháp lý“John Doe” về tập thứ 481 của anime TV One Piece. Theo như đơn kiện được đệ trình tại Quận phía Bắc Texas, các bị can (danh tính không xác định) đã “cùng tham gia việc sao chép và phân phối trái phép trên Internet” thông qua giao thức chia sẻ tập tin BitTorrent

Click để đọc thêm…