Funimation vừa công bố vào thứ 2 qua về việc họ sẽ cho trình chiếu 6 tập đầu tiên của anime FLCL(Studio Ganiax) trên hệ iTunes của Apples trong tuần này tại khu vực Bắc Mỹ.

Click để đọc thêm…