Thay vì First Impression – đánh giá sơ lược đa phần các anime mới trong mùa – thì lần này sẽ có sự thay đổi thể thức một chút. Người viết chỉ giới thiệu những bộ họ cảm thấy thích.