Quả là một tuần tuyệt vời để ra mắt figure của các cô nàng trong anime vừa xong gần đây. Cùng với cả Lady Venera, một cô nàng khác vừa bước một bước tiến lớn đến thế giới 3D là Yukina Himeragi từ anime Strike the Blood.

Click để đọc thêm…