Fan của The Melancholy of Haruhi Suzumiya ở khắp nơi nên vui mừng. Vì vài năm sau khi tháp đồng hồ bị gỡ bỏ, thì giờ đây tháp đồng hồ Nishinomiya nay đã được khôi phục đúng vị trí vốn có của nó.

Click để đọc thêm…