Ở Nhật Bản, các câu lạc bộ ở trường, và cụ thể hơn là các câu lạc bộ thể thao, luôn có các quản lí để chăm sóc cho các câu lạc bộ đó, đảm bảo cho các thành viên và đưa những chiếc khăn cho họ mỗi khi hoạt động câu lạc bộ xong.