Fall 2011 – First Impression

October 14, 2011 | | Anime

Với những bạn nào chưa biết thì First Impression là cảm nhận ngắn của một số mem trong box về những bộ anime mới ra trong mùa sau khi xem ep 1, nhằm giúp một số bạn nào phân vân chưa biết pick bộ nào có cái tham khảo để pick, hoặc đơn giản chỉ là nơi tự sướng, thể hiện cảm xúc sau ep 1 của các bộ anime trong mùa mà thôi. Cảm nhận thì ko thể tránh khỏi tính chủ quan rồi, nên có gì các bạn cứ thoải mái góp ý.

Click để đọc thêm…