Kickstarter mới đây đã phát động một dự án gây quỹ cho bộ anime mới nhất do nhóm Creative Intelligence Art (CIA) thực hiện mang tên Under the Dog. Mục tiêu hướng tới của dự án này là $580,000.

Click để đọc thêm…