Là một phần đặc biệt của Hội chợ Manga Anime Quốc tế Kyoto 2014 (Kyomaf 2014) diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng Chín, các toa tàu bao hình các nhân vật anime có tên Kyomaf Series đã được tiết lộ!

Click để đọc thêm…