Buổi phát sóng lại tập cuối của bộ anime Macross Frontier kết thúc với một đoạn phim thông báo rằng một bộ anime truyền hình Macross mới đang được thực hiện…

Click để đọc thêm…