A-1 Pictures vừa qua đã đăng tải một đoạn video với những bản phác họa nguyên gốc của Tetsuya Takeuchi về một trong những cảnh có trong phần mở đầu của bộ anime Sword Art Online II. Đoạn video này phát cảnh quay đó một lần, rồi sau đó chiếu lại với tốc độ chậm hơn.

Click để đọc thêm…