Gần đây, NEET được coi là một “căn bệnh xã hội” đang ngày càng xâm nhập và ăn sâu vào Nhật Bản. Hình ảnh điển hình của NEET là một người sống dựa vào cha mẹ, không nỗ lực hay cố gắng tìm cách đóng góp cho xã hội, không biết cách tự tạo ra tiền.

Click để đọc thêm…