Như đã công bố trước đó, Charapedia đang đặt nhiều sự quan tâm đến các ca khúc anime. Và để cho công bằng, tuần này nhân vật chính sẽ là các ca sĩ nam!