Deconstruction(sự phân giải) là một phương pháp được sử dụng trong lối viết truyện mà mục đích là giúp người xem đặt nghi vấn bằng cách đào sâu những “hạt sạn” lên các motif/clichés thường thấy hoặc thậm chí là trong các thể loại thường gặp.