Anime là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhất của Nhật Bản, chiếm đến 12% tổng doanh thu năm nay.