Crunchyroll đã xác nhận rằng website sẽ trình chiếu anime shōnen Beelzebub hai giờ sau khi series này bắt đầu được phát sóng tại Nhật Bản.

Click để đọc thêm…