Crunchyroll đã bổ sung thêm anime Dragon Crisis! vào trang danh sách trình chiếu của mình. Tập đầu tiên sẽ được trình chiếu cho những người đăng ký, có trả tiền bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2011, toàn series dài 12 tập.

Click để đọc thêm…