Vào một ngày trong tháng 4, cosplayer nổi tiếng toàn thế giới Alodia đã ghé qua văn phòng Tokyo Otaku Mode để hợp tác với vài Nhà Thiết Kế Đặc Biệt của Nhật!

Click để đọc thêm…