Cosplay Festa TDC được tổ chức vào ngày 8 tháng 12 tại Tokyo Dome City tại Suidōbashi. TDC là một trong những lễ hội chỉ dành riêng cho cosplay lớn nhất thế giới, nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 và đã thu hút được sự chú ý của hơn 6000 người mỗi năm.

Click để đọc thêm…