Ngoài tựa game RPG ăn theo của mình sắp ra trên 3DS thì thương hiệu Shinggeki no Kyojin còn công bố một tựa webgame mang tên k-on-titan">Attack on Titan: Wings of Counterattack Online. Như bao tựa game online khác, nó tập trung vào việc phát triển nhân vật và mang tính cộng đồng cao!

Click để đọc thêm….