Vào tháng trước tại Liên Hoan Anime New York, một hội thảo đã được tổ chức nhằm bàn về tương lai series Vocaloid của Crypton. Buổi hội thảo có tuyên bố rằng các kế hoạch sản xuất phiên bản tiếng Anh của phần mềm Vocaloid Hatsune Miku sẽ được xem xét kỹ lưỡng nếu như có đủ số lượng người mong muốn thực hiện dự án này.

Click để đọc thêm…