Một chiến dịch hợp tác đang được thực hiện để kỷ niệm ngày phát hành volume mới nhất của manga Black Lagoon.

Click để đọc thêm…