Vào ngày 6 tháng 8, Hãng Đường sắt Seibu (Seibu Railways) đã gia nhập vào hàng ngũ những công ty thực hiện liên kết-phát triển với k-on-titan">Attack on Titan. Những người hâm mộ đường sắt ở Nhật Bản có thể tham gia “sưu tập tem” nhằm tích lũy điểm để giành các giải thưởng.

Click để đọc thêm…