Đây là cảm nhận riêng của mình về ca sĩ Mikuni tại fes TOUCH 2013

Click để đọc thêm…