Môn trượt băng nghệ thuật nam trong Sochi Winter Olympics 2014 đã kết thúc nhưng những ngôi sao trượt băng vẫn sáng rực đối với các fan Nhật Bản. Lần này, họ sẽ xuất hiện trong một otome game về những nam vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Click để đọc thêm…