Ngày 14/2 có lẽ là ngày mà những người độc thân vui tính e ngại nhất, nhưng đối với một số người ở Akihabara, đó lại là một ngày hạnh phúc.