Có vẻ như những năm gần đây dan tình đã “cập nhật” với thế giới hơn và chỉ đu theo các anime theo mùa. Những anime cũ ít được quan tâm.