Ghi chép đôi khi bị một số trục trặc, tuy nhiên mọi chuyện sẽ ổn khi bạn có một cây bút biến đổi hình dạng. Hãng sản xuất đồ chơi Sentinel hợp tác cùng với hãng Takara Tomy nhằm tạo ra bút chunky có thể biến đổi để trở thành phiên bản “ion blaster-wielding Optimus Prime”.

Click để đọc thêm…