Thể theo yêu cầu đông đảo của mọi người, browser game k-on-titan">Attack on Titan Wings of Counterattack Online vừa tung ra một phiên bản hợp tác thứ hai với spin-off manga hài k-on-titan">Attack on Titan Junior High.

Click để đọc thêm…