Bảng sẽ cho người đọc cái nhìn tổng quát về độ thành công của các anime trong năm 2014 qua túi tiền người tiêu dùng.

Click để đọc thêm…