Top 3 BD tuần này gồm có Tiger & Bunny Movie 2: The Rising Limited Edition, Kill la Kill Vol.7 Limited Edition và Collection of Director Hayao Miyazaki Works.

Click để đọc thêm…