Top 3 BD tuần này gồm có Lupin III: Cagliostro no Shiro HD-Remaster, Kill la Kill Vol.8 Limited Edition và Black Bullet Vol.2 Limited Edition.

Click để đọc thêm…