Các bạn đã xem các đoạn phim quay tại Anime Festival Asia (AFA) 2013 quay bằng Music Video Recorder được đăng tải gần đây chưa?

Click để đọc thêm…