Thông báo mới nhất của k-on-titan">Attack on Titan OVA dựa trên shoujo prequel k-on-titan">Attack on Titan: Không lùi bước – Ngày sinh của Levi” đã được xác nhận là dành cho tập 15 và 16 trong manga, sẽ được xuất bản vào 9 tháng 12, và tháng 4 năm sau.

Click để đọc thêm…