Another ~ [Review]

August 27, 2016 | | Anime

Mùa hạ tháng 5 năm 1998, lớp 3-3 trường trung học Bắc Yomiyama bất ngờ có một học sinh chuyển trường từ Tokyo, Sakakibara Kouichi.