Chắc hẳn đối với người say mê manga thì những bộ thuần shounen luôn hiện hữu trong tủ sách của họ.