Saitama trong bộ One Punch Man đã nhanh chóng leo lên hàng ngũ là một trong những nhân vật anime mạnh nhất và đáng yêu nhất. Dù là vì sức mạnh, hành động hay cái đầu hói sáng bóng của anh, thì fan của anime này cũng đều rất yêu mến Saitama! Hãy tìm hiểu lý do thông qua những GIFs này.