Hồi xưa có một bức, cũng hai anh chị kề vai sát cánh thế này.

Click để đọc thêm…