Touken Ranbu

Marvelous bắt đầu vở diễn thương mại chuyển thể từ webgame online Tōken Ranbu của DMM’s vào Thứ năm. Video tiết lộ các diễn viên đã hóa trang và quảng cáo sự kiện cũng như việc phát hành Blu-ray Disc và DVD.