Miku

Thần tượng ảo Hatsune Miku là đại diện sản phẩm, quảng cáo cho hãng dầu gội và dầu xả Lũ suôn thẳng bóng mượt.

Các hạng mục sẽ miễn phí tại Nhật đến ngày 25 tháng Chín