Keijo!!!!!!!!

Số 11 của tạp chí Weekly Shonen Sunday đã công bố rằng manga thể thao dưới nước Keijo!!!!!!!! của tác giả Daichi Sorayomi sẽ có TV anime.